Templ & koldioxidneutralitet

Minska ditt koldioxidavtryck

Sajter och appar du placerar hos Templ genererar noll nettoutsläpp av koldioxid. Vår tjänst är byggd på Google Cloud, vars datacenters koldioxidutsläpp kompenseras genom uppköp av s.k. RECS-certifikat (Renewable Energy Certificate System).

Google Cloud

Google har det renaste molnet i branschen och nådde koldioxidneutralitet så tidigt som 2007. Företaget använder AI och maskininlärning för kontinuerlig optimering av sina datacenters elförbrukning, och är den av molnjättarna som har lägst Power Usage Effectiveness (PUE).

Google Cloud HQ puzzle

Drivs av 100 % förnybar energi

Elen i Templs högkvarter i Sverige är producerad från förnybara källor, såsom vatten-, vind- eller biokraft och är miljömärkt med Naturskyddsföreningens “​Bra miljöval”.

Sweden puzzle

Kom igång med Templ idag

Flytta din sajt till Templ idag och minska ditt digitala klimatavtryck.

Kom igång Chatta med oss